Saturday, June 16, 2007
Kya Gunn Tere Saar Samaali....
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ
Sūhī mehlā 5.
Soohee, Fifth Mehl:

ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੀ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ
Ki­ā gun tėrė sār samĥālī mohi nirgun kė dātārė.
What virtues and excellences of Yours should I cherish and contemplate? I am worthless, while You are the Great Giver.

ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਥਾਰੇ ॥੧॥
Bai kharīd ki­ā karė chaturā­ī ih jī­o pind sabh thārė. 1
I am Your slave - what clever tricks could I ever try? This soul and body are totally Yours1

ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਮ ਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Lāl rangīlė parītam manmohan tėrė darsan ka­o ham bārė. 1 rahā­o.
O my Blissful Beloved, who fascinates my mind - I am a sacrifice to the Blessed Vision of Your Darshan. 1Pause

ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਤਾ ਮੋਹਿ ਦੀਨੁ ਭੇਖਾਰੀ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੇ
Parabh dātā mohi dīn bhėkhārī tumĥ sadā sadā upkārė.
O God, You are the Great Giver, and I am just a poor beggar; You are forever and ever benevolent.

ਸੋ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਜਿ ਮੈ ਤੇ ਹੋਵੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੨॥
So kich nāhī je mai tė hovai mėrė thākur agam apārė. 2
I cannot accomplish anything by myself, O my Unapproachable and Infinite Lord and Master. 2

ਕਿਆ ਸੇਵ ਕਮਾਵਉ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰੀਝਾਵਉ ਬਿਧਿ ਕਿਤੁ ਪਾਵਉ ਦਰਸਾਰੇ
Ki­ā sėv kamāva­o ki­ā kahi rījhāva­o bidh kit pāva­o darsārė.
What service can I perform? What should I say to please You? How can I gain the Blessed Vision of Your Darshan?

ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤੁ ਲਹੀਐ ਮਨੁ ਤਰਸੈ ਚਰਨਾਰੇ ॥੩॥
Mit nahī pā­ī­ai ant na lahī­ai man tarsai charnārė. 3
Your extent cannot be found - Your limits cannot be found. My mind longs for Your Feet. 3

ਪਾਵਉ ਦਾਨੁ ਢੀਠੁ ਹੋਇ ਮਾਗਉ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਰੇਨਾਰੇ
Pāva­o dān dīth ho­ė māga­o mukh lāgai sant rėnārė.
I beg with persistence to receive this gift, that the dust of the Saints might touch my face.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭਿ ਹਾਥ ਦੇਇ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੪॥੬॥
Jan Nānak ka­o gur kirpā dhārī parabh hāth dė­ė nistārė. 46
The Guru has showered His Mercy upon servant Nanak; reaching out with His Hand, God has delivered him. 46

SGGS Ang 758

Labels:

 
Posted by Puneet Kaur at 1:58 AM | Permalink | 5 comments
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Creative Commons License
This work by http://puneetkaur.blogspot.com is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.

visitor counter