Sunday, February 25, 2007
Jaisa Satgur Suneeda... Taiso Hee Mein Deeth...
ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ
raamkalee kee vaar mehlaa 5
Vaar Of Raamkalee, Fifth Mehl:

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਲੋਕ ਮਃ
salok mehlaa 5.
Shalok, Fifth Mehl:

ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈ ਡੀਠੁ
jaisaa satgur suneedaa taiso hee mai deeth.
As I have heard of the True Guru, so I have seen Him.

ਵਿਛੁੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਠੁ
vichhurhi-aa maylay parabhoo har dargeh kaa baseeth.
He re-unites the separated ones with God; He is the Mediator at the Court of the Lord.

ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਦਾ ਕਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ
har naamo mantar darirhaa-idaa katay ha-umai rog.
He implants the Mantra of the Lord's Name, and eradicates the illness of egotism.

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪਇਆ ਸੰਜੋਗੁ ॥੧॥
naanak satgur tinaa milaa-i-aa jinaa Dhuray pa-i-aa sanjog. 1
O Nanak, he alone meets the True Guru, who has such union pre-ordained. 1

ਮਃ
mehlaa 5.
Fifth Mehl:

ਇਕੁ ਸਜਣੁ ਸਭਿ ਸਜਣਾ ਇਕੁ ਵੈਰੀ ਸਭਿ ਵਾਦਿ
ik sajan sabh sajnaa ik vairee sabh vaad.
If the One Lord is my Friend, then all are my friends. If the One Lord is my enemy, then all fight with me.

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੇਖਾਲਿਆ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਬਾਦਿ
gur poorai daykhaali-aa vin naavai sabh baad.
The Perfect Guru has shown me that, without the Name, everything is useless.

ਸਾਕਤ ਦੁਰਜਨ ਭਰਮਿਆ ਜੋ ਲਗੇ ਦੂਜੈ ਸਾਦਿ
saakat durjan bharmi-aa jo lagay doojai saad.
The faithless cynics and the evil people wander in reincarnation; they are attached to other tastes.

ਜਨ ਨਾਨਕਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬੁਝਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ ॥੨॥
jan naanak har parabh bujhi-aa gur satgur kai parsaad. 2
Servant Nanak has realized the Lord God, by the Grace of the Guru, the True Guru. 2

ਪਉੜੀ
pa-orhee.
Pauree:

ਥਟਣਹਾਰੈ ਥਾਟੁ ਆਪੇ ਹੀ ਥਟਿਆ
thatanhaarai thaat aapay hee thati-aa.
The Creator Lord created the Creation.

ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਹੀ ਖਟਿਆ
aapay pooraa saahu aapay hee khati-aa.
He Himself is the perfect Banker; He Himself earns His profit.

ਆਪੇ ਕਰਿ ਪਾਸਾਰੁ ਆਪੇ ਰੰਗ ਰਟਿਆ
aapay kar paasaar aapay rang rati-aa.
He Himself made the expansive Universe; He Himself is imbued with joy.

ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮ ਪਾਇ ਅਲਖ ਬ੍ਰਹਮਟਿਆ
kudrat keem na paa-ay alakh barahmati-aa.
The value of God's almighty creative power cannot be estimated.

ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਬੇਅੰਤ ਪਰੈ ਪਰਟਿਆ
agam athaah bay-ant parai parti-aa.
He is inaccessible, unfathomable, endless, the farthest of the far.

ਆਪੇ ਵਡ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਆਪਿ ਵਜੀਰਟਿਆ
aapay vad paatisaahu aap vajeerti-aa.
He Himself is the greatest Emperor; He Himself is His own Prime Minister.

ਕੋਇ ਜਾਣੈ ਕੀਮ ਕੇਵਡੁ ਮਟਿਆ
ko-ay na jaanai keem kayvad mati-aa.
No one knows His worth, or the greatness of His resting place.

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟਿਆ ॥੧॥
sachaa saahib aap gurmukh pargati-aa. 1
He Himself is our True Lord and Master. He reveals Himself to the Gurmukh. 1

Labels:

 
Posted by Puneet Kaur at 12:50 AM | Permalink | 1 comments
Sunday, February 04, 2007
Tere Kavan Kavan Gun...

soohee mehlaa 4 ghar 7
Soohee, Fourth Mehl, Seventh House:

ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

tayray kavan kavan gun kahi kahi gaavaa too saahib gunee niDhaanaa.
Which, which of Your Glorious Virtues should I sing and recount, Lord? You are my Lord and Master, the treasure of excellence.

tumree mahimaa baran na saaka-o tooN thaakur ooch bhagvaanaa. 1
I cannot express Your Glorious Praises. You are my Lord and Master, lofty and benevolent. 1

mai har har naam Dhar so-ee.
The Name of the Lord, Har, Har, is my only support.

ji-o bhaavai ti-o raakh mayray saahib mai tujh bin avar na ko-ee. 1 rahaa-o.
If it pleases You, please save me, O my Lord and Master; without You, I have no other at all. 1Pause

mai taan deebaan toohai mayray su-aamee mai tuDh aagai ardaas.
You alone are my strength, and my Court, O my Lord and Master; unto You alone I pray.

mai hor thaa-o naahee jis peh kara-o baynantee mayraa dukh sukh tujh hee paas. 2
There is no other place where I can offer my prayers; I can tell my pains and pleasures only to You. 2

vichay Dhartee vichay paanee vich kaasat agan Dhareejai.
Water is locked up in the earth, and fire is locked up in wood.

bakree singh iktai thaa-ay raakhay man har jap bharam bha-o door keejai. 3
The sheep and the lions are kept in one place; O mortal, meditate on the Lord, and your doubts and fears shall be removed. 3

har kee vadi-aa-ee daykhhu santahu har nimaani-aa maan dayvaa-ay.
So behold the glorious greatness of the Lord, O Saints; the Lord blesses the dishonored with honor.

ji-o Dhartee charan talay tay oopar aavai ti-o naanak saaDh janaa jagat aan sabh pairee paa-ay. 4112
As dust rises from underfoot, O Nanak, so does the Lord make all people fall at the feet of the Holy. 4112

 
Posted by Puneet Kaur at 4:45 AM | Permalink | 0 comments
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Creative Commons License
This work by http://puneetkaur.blogspot.com is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.

visitor counter