Friday, April 20, 2007
Mein Bin Gur Dekhe...
ਮਾਝ ਮਹਲਾ
Mājh mehlā 4.
Maajh, Fourth Mehl:

ਮਧੁਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨਾ
Madhusūdan mėrė man tan parānā.
The Lord is my mind, body and breath of life.

ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਜਾਨਾ
Ha­o har bin Dūjā avar na jānā.
I do not know any other than the Lord.

ਕੋਈ ਸਜਣੁ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਵਡਭਾਗੀ ਮੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ ਦਸੈ ਜੀਉ ॥੧॥
Ko­ī sajan sant milai vadbhāgī mai har parabh pi­ārā dasai jī­o. 1
If only I could have the good fortune to meet some friendly Saint; he might show me the Way to my Beloved Lord God. 1

ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਜੀ ਭਾਲਿ ਭਾਲਾਈ
Ha­o man tan khojī bhāl bhālā­ī.
I have searched my mind and body, through and through.

ਕਿਉ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਿਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ
Ki­o pi­ārā parītam milai mėrī mā­ī.
How can I meet my Darling Beloved, O my mother?

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਖੋਜੁ ਦਸਾਈ ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਸੈ ਜੀਉ ॥੨॥
Mil satsangat khoj dasā­ī vich sangat har parabh vasai jī­o. 2
Joining the Sat Sangat, the True Congregation, I ask about the Path to God. In that Congregation, the Lord God abides. 2

ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਖਵਾਲਾ
Mėrā pi­ārā parītam satgur rakhvālā.
My Darling Beloved True Guru is my Protector.

ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ
Ham bārik dīn karahu partipālā.
I am a helpless child-please cherish me.

ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲਿ ਕਮਲੁ ਵਿਗਸੈ ਜੀਉ ॥੩॥
Mėrā māt pitā gur satgur pūrā gur jal mil kamal vigsai jī­o. 3
The Guru, the Perfect True Guru, is my Mother and Father. Obtaining the Water of the Guru, the lotus of my heart blossoms forth. 3

ਮੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਦ ਆਵੈ
Mai bin gur dėkhė nīd na āvai.
Without seeing my Guru, sleep does not come.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨਿ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰਹੁ ਲਗਾਵੈ
Mėrė man tan vėdan gur birahu lagāvai.
My mind and body are afflicted with the pain of separation from the Guru.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਰਹਸੈ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥
Har har da­i­ā karahu gur mėlhu jan Nānak gur mil rahsai jī­o. 42
O Lord, Har, Har, show mercy to me, that I may meet my Guru. Meeting the Guru, servant Nanak blossoms forth. 42

SGGS Ang 94

Labels:

 
Posted by Puneet Kaur at 11:32 AM | Permalink |


1 comments:


  • At Saturday, May 05, 2007, Anonymous Anonymous

    This is one of my favourite shabads....

    PS you are our blog of the month for MAY in SikhSpeak magazine

    SikhSpeak.Com

     
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Creative Commons License
This work by http://puneetkaur.blogspot.com is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.

visitor counter